2007 - KDS speelt in op de groter wordende vraag van de klant

In 2007 wordt geïnvesteerd in een Marbagrav freesmachine voor stansrilplaten.