Bedrijfsbussen

Op 5 oktober 2017 heeft KDS Stansvormen 2 nieuwe VW Bedrijfsbussen in gebruik genomen.